Alle berichten

Verslag RT 9 ’Opname & OK: Klaar voor optimalisatie.’

De Round Table 9 ‘Opname & OK: Klaar voor optimalisatie’ is de eerste Round Table met als aandachtsgebied Opname en OK. Tijdens deze ochtend hebben 18 medewerkers van 9 ziekenhuizen een blik kunnen werpen op het Opname & OK dashboard. Zonder verwachtingen kwamen zij binnen en lieten zich graag verassen.

Rebecca vertelt hoe je pro-actief om kan gaan met je beheer. iCON richt zich op de ontwikkeling van een data gedreven organisatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van SelfServiceBI en de S-AIM methodiek. Aan de hand van o.a. de story ‘opnames bij overleden patiënten’ legt zij de methodiek uit.

Marissa neemt de aanwezigen mee in het werken met het Opname & OK dashboard. De bedoeling van deze demo is de functionaliteiten binnen Qlik te introduceren. Dit deed ze aan de hand van voorbeelden zoals geannuleerde opnames met een postoperatieve operatiestatus, geannuleerde screenings bij een postoperatieve OK-status en spoedopnames die al een aantal jaar op de wachtlijst staan. Uit haar verhaal blijkt dat data en proceskennis samen de juiste informatie geeft voor interventies en de monitoring van de knelpunten binnen het proces.

Marieke uit het Jeroen Bosch Ziekenhuis deelt daarna haar ervaringen met het dashboard vanuit haar blik als oud-functioneel beheerder. Bij bureau opname zit er veel werk in de vele opnamecorrecties. Aan de hand van het dashboard heeft zij de pijnpunten inzichtelijk gemaakt en samen met de eindgebruikers heeft zij de stappen gezet om procesverbeteringen in gang te zetten. Drie voorbeelden van story’s die zij heeft besproken met de proceseigenaren zijn: dubbel geregistreerde opnames, aantal geannuleerde opnames en aantal mutaties per opnamestatus. Uit gesprekken die zij met de eindgebruiker had bleek dat spoedopnames soms op de reguliere manier aangevraagd worden, maar dat hier parallel ook nog een spoedopname wordt aangevraagd. Ook worden opnames vaak door de specialist én de arts-assistenten aangevraagd. Dit zijn twee mogelijke redenen waardoor er veel dubbele opname aanvragen zijn. Marieke geeft aan dat interventies met arts-assistenten lastig zijn doordat arts-assistenten komen en gaan. Met name een interventie in het opleidingstraject zou verstandig zijn.

Na de koffiepauze is het tijd voor de deelnemers om zelf achter de knoppen te gaan zitten. Aan de hand van twee story’s, is het aan de deelnemers om zelf de analyse te doen met behulp van Qlik. Na de analyse worden interventies bedacht en in theorie worden deze vervolgens gemonitord. Eén van de story’s die naar voren komt is ‘hoe om te gaan met combi-OK’s’. Dit is één van de punten die wij meenemen in onze ontwikkeling.

De Round Table is een succes geweest en sluiten we af met een lekkere lunch.