Terug naar home

Service Level

Naar ProActief beheer kan niet zonder toepassingen die ervoor zorgen dat functioneel beheerders niet overlopen met incidenten en wijzigingsverzoeken. Door een real-time informatievoorziening met de Service Level toepassingen, komt het Functioneel Beheer “in control”.

De Service Level Suite ontsluit nagenoeg real-time de gegevens van registraties van TOPdesk, Ultimo of Planon. Aangevuld met eigen gegevens uit de SLA’s en overeengekomen KPI’s, geeft de suite elk moment van de dag inzage in de stand van zaken over de afwikkeling van de incidenten en wijzigingen. Dit inzicht draagt bij aan een proactieve werksfeer, waarbij medewerkers zelf, maar ook het management in staat is direct in te grijpen op de actuele situatie.

Frontoffice

De Service Level Suite bestaat uit een monitor (regulier- en go-live monitor) en een Analyse Dashboard. De Service Level Monitor wordt geplaatst in een algemeen toegankelijke ruimte. Medewerkers hebben hierdoor direct inzage in de doorloop van meldingen, de werkvoorraad en trends van de afgelopen periode.

Het Analyse Dashboard geeft een verdieping en nodigt uit tot nadere analyses van aangemelde, openstaande en afgehandelde meldingen en het ontdekken van trends. De toepassingen geven inzage in:

  • De gegevens van aangemelde en afgehandelde incidenten en wijzigingen.
  • Verloop van de meldingen over de afgelopen 24 uur en de afgelopen periode van 4 weken.
  • Percentage meldingen die binnen de vastgestelde norm worden afgehandeld.
  • De werkvoorraad: het aantal openstaande incidenten en wijzigingen.
  • Aanpassing naar specifieke situatie tijdens go-live.

Tot slot zien wij de accuraatheid van registratie en afhandeling in het support-systeem verbeteren. Die geeft u de mogelijkheid om de nieuw af te sluiten SLA’s meer toe te spitsen op werkelijk situatie en/of de capaciteit van de afdeling zo in te zetten dat deze goed aansluit bij de vraag. De betrokkenheid van de beheerder bij de afhandeling vergroot en dit vertaalt zich in enthousiasme om het steeds beter te willen doen.

“Het is hartstikke fijn om direct te zien waar je dagelijkse inzet toe leidt!”

Vragen, opmerkingen of anderzijds geïntereseerd in ProActief-beheer? Neem dan contact met ons op:

+31 6 50 52 61 25
info@iconhc.nl
Utrechtseweg 129 3702 AC Zeist