terug naar berichten

Samen kom je verder

Ziekenhuizen beseffen nog steeds niet in voldoende mate hoeveel waarde er opgesloten zit in de data van het EPD. Het is de hoogste tijd om deze specifieke data te gaan oogsten en daar profijt uit te trekken.

Artsen, verpleegkundigen, iedereen die werkzaam is in het ziekenhuis weet dat er veel tijd wordt gestoken in het vastleggen van gegevens. Daarnaast genereert het EPD ook nog automatisch data tijdens het gebruik van de software. Het staat dan ook buiten kijf dat het ziekenhuis in de loop van de jaren een overvloed aan data heeft vergaard. Toch wordt deze data nog nauwelijks gebruikt om het ziekenhuis efficiënter te maken of om de patiëntveiligheid te vergroten. Laat staan het werk van de zorgverlener te vergemakkelijken.

Daar zijn verklaarbare redenen voor. Historisch gezien richt de BI-afdeling zich vooral op het financieel en administratief proces van het ziekenhuis. ‘De planning & Control cyclus van het ziekenhuis vraagt alle aandacht van de BI-ers’, zo vertelt Henk Winter, Partner bij iCON en voormalig ziekenhuis controller. ‘De financiële data is netjes en overzichtelijk opgeslagen in een datawarehouse en de financiële KPI’s zijn er al zo lang als er wordt geboekhoud. Het wordt dan ook lastig als je ineens 200 miljoen records krijgt aangeboden uit het EPD-logbestand met de vraag om de inzages te controleren’. Vrager en aanbieder worden beiden voor de eerste keer geconfronteerd met nieuwe informatievragen. Zodra de zorg directe toegang krijgt tot data is de verwachting dat de informatiebehoefte onuitputtelijk is.

Terug naar het voorbeeld van de logbestanden die binnen het EPD wordt vastgelegd. Om deze data te kunnen gebruiken voor het controleren van rechtmatige inzages, is de inzet van meerdere afdelingen vereist. De FG’er voor het interpreteren van de bevoegdhedenmatrix, de FB’er voor de inrichting en functionaliteit van de autorisatiemodule en BI’er om de structuur van de logbestanden te doorgronden. Weten we deze niet bij elkaar te brengen dan gaat het niet lukken om voldoende profijt uit de data te halen. Onderlinge samenwerking is de achilleshiel voor datagedreven werken.

Het vervangen van de traditionele op rapportages gerichte BI-technologie door de hypermoderne SSBI-omgevingen vraagt om extra investeringen. Voeg daar nog het sausje aan toe van de actuele privacywetgeving, die strenger is dan ooit, dan zal het niet verbazen dat er koudwatervrees bestaat.

Als er nu terughoudendheid is over het gebruik van data, hoe krijgen we daar dan wel enthousiasme voor? Eigenlijk wordt hier al jaren over gesteggeld en worden er maar hele kleine stapjes voorwaarts gezet. ‘’Op verschillende plekken in de ziekenhuizen beluister ik voldoende animo om met de data aan de slag te gaan”, vertelt Martin Alaerds, partner bij iCON. ”Maar tegelijk is het mandaat versnipperd en zijn de verantwoordelijkheden onduidelijk”. Martin vervolgt, ‘Ziekenhuizen kunnen een grote stap voorwaarts zetten door de BI-afdeling en Informatie Management/ Functioneel Beheer dichter bij elkaar te brengen. De kennis van beide afdelingen sluiten naadloos op elkaar aan. In plaats van met elkaar te concurreren, zouden ze de EPD-proces kennis en de BI-ervaringen samen moeten brengen. Samen zijn ze in staat de ambitie voor een datagedreven ziekenhuis waar te maken’.

Dat samenwerking werkt, bewijst de Inzage Monitor. Deze clinical app geeft de FG’er op een snelle en eenvoudige manier toegang tot de loggins van het EPD. Door de samenwerking tussen drie ziekenhuizen van de FG’ers en de FB’ers is een algoritme ontwikkeld dat uit de 40.0000 dagelijkse loggins automatisch alle ‘verdachte’ gevallen selecteert. Een majeur probleem in enkele maanden opgelost met de inzet van data en een prima onderlinge samenwerking.