Alle berichten

Round Table 4; dossier, Kwaliteit van gegevens

Donderdag 14 juni 2018 vond de vierde Round Table Dossier plaats. Vanuit zeven ziekenhuizen waren 11 functioneel beheerders aanwezig met HiX dossiervoering in hun portefeuille. In deze Round Table stond ‘Kwaliteit van gegevens’ centraal. Hoe beter het dossier aansluit bij de vakgroepen, des te beter worden de dossiers gevoed. Ook Chipsoft doet hier veel in met de opzet van Content Groups per specialisme die samen de ontwikkeling van de dossiers bepalen.

Uitnutten data dossier

Voorzitter Eric Bourgonje opent de Round Table om half 10. Na een korte introductie over ProActief beheer, komt Eric met de volgende vraag: “Dat goede dossiervoering bijdraagt aan de kwaliteit van zorg staat buiten kijf. De vraag is hoe we vanuit uit functioneel beheer een bijdrage kunnen leveren aan beter gebruik van de dossiers door de zorgverleners”

Deze RT stond dan ook in het teken om samen te onderzoeken welke mogelijkheden data-discovery kan bieden om te komen tot effectievere dossiervoering en het uitnutten van de aanwezige data ter ondersteuning van de zorgverleners.

Meerdere invalshoeken

Al snel werd duidelijk dat er meerdere invalshoeken zijn die om verschillende oplossingen vragen. Het ‘Dossier Analyse Dashboard’ is ter ondersteuning van het Functioneel Beheer en kijkt naar het gebruik van de inrichting, terwijl het ‘Specialistisch Dossier Dashboard’ kijkt naar de kern van een bepaald dossier (Registraties, Diagnose Registratie, Allergieën, Orders, enz.).

De demo van het ‘Dossier Analyse Dashboard’ bracht mooie nieuwe inzichten mee. Maar ook discussie over de toepassingsmogelijkheden. In hoeverre kan je met een enkel dashboard alle vragen relevante vragen beantwoorden of moet er juist per story een apart dashboard komen? Ook ontstonden er ideeën over nieuwe dashboards over onder andere ZIB’s, POWI-registraties en diagnose & complicatie registraties.

Wijzigingen monitor Dossier

Na de pauze werd overgegaan op het onderwerp testen. Net als bij de Order Beheer Suite, is ook voor Dossier een ‘Wijzigingen Monitor’ ontwikkeld. De monitor geeft de verschillen weer tussen de productie omgeving en de nieuwe release. Doordat op een vernuftige wijze het gebruik aan de wijzigingen is gekoppeld, is snel in te schatten waar de focus van het testen op moet komen te liggen. De reacties uit de zaal waren positief. Iemand meldde, “dit kunnen we goed gebruiken voor de functionele applicatie testen”. Een collega beheerder gaf juist aan het te willen gebruiken om de resultaten (uitval) uit de regressietesten te kunnen toetsen.

Aan het einde van een positieve ochtend zei Eric trots; “Tot slot hoop ik dat functioneel beheer wordt gezien als ‘partner van de zorg’, met het beheren van de kwaliteit van de data als belangrijke kernactiviteit”.

RT Dossier wordt vervolgd in het derde kwartaal van 2018. We gaan dan de resultaten laten zien van nieuwe dossier toepassingen die we samen met 2 ziekenhuizen aan het ontwikkelen zijn.