Alle berichten

Round Table 2; ordermanagement Beheer Suite, de volgende stap naar ProActief beheer

Op deze wat grauwe novemberochtend laat de zon zich alleen binnen in het gebouw zien. De diverse go-lives zorgden voor een wat kleinere deelnemersgroep en misschien juist daardoor ontstonden er een levendige discussies.

Op de agenda stonden de ontwikkelingen van de Order Analyse Dashboard, de Beheer Monitor en de Wijzigingen beheer App, tegenwoordig samengevoegd in de zgn. Ordermanagement Suite.

Beheer Monitor & Benchmark

Na de enthousiaste reacties van Round Table 1 zijn meer ziekenhuizen hun data gaan aanleveren. Reinier de Graaf Groep en het Centraal Militair Hospitaal tonen hun belangstelling om in Round Table 3 te participeren in de benchmark.

Opvallend is het verschil in score tussen Standaard Content en niet Standaard Content huizen. Maar ook tussen de individuele KPI’s waren grote verschillen te vinden tussen de betreffende ziekenhuizen, wat weer genoeg voeding gaf voor inhoudelijke discussies. Waarom scoort het ene ziekenhuis beter op inrichting van ordersjablonen en de ander op inrichting van ontvangerrollen?

Nu er meer meetmomenten zijn opgenomen is de ontwikkeling in de tijd van een ziekenhuis goed te zien. Door gerichte acties te ontplooien op basis van de benchmark KPI’s wordt de score beter! Hierdoor heeft de benchmark niet alleen waarde in relatie tot andere huizen maar ook binnen de eigen organisatie.

Naar de toekomst toe zien we een verdere ontwikkeling van de KPI’s en een uitbreiding aantal deelnemende ziekenhuizen.

Wijzigingen beheer app

De app laat tot in detail zien wat de verschillen met een vorige inrichting zijn. Deze gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke inrichting (database) en ter ondersteuning van de uitgebreide release notes. In één oogopslag zie je ook het gebruik van bepaalde orders/vragenlijsten. Hierdoor kun je veelgebruikte onderdelen eerder testen dan nauwelijks gebruikte onderdelen.

De Wijzigingen beheer app is hulpmiddel als je bedenkt dat Functioneel Beheer nu 50-60% van haar tijd bezig is met testen. Vooral de ziekenhuizen met standaard content gaven aan dit als een belangrijke toevoeging te zien mbt updates. Het CMH denkt eerder aan een dashboard die de content analyseert bij de overgang van 6.0 naar 6.1 in 2018.

De conclusie van Round Table 3 is dat er voldoende mogelijkheden zijn om ordermanagement te optimaliseren in zowel qua het beheerproces als het test/updateproces. Met een verrijkt inzicht en een leuke ochtend keren de deelnemers na de lunch weer huiswaarts.