Realisatie van eenheid van taal

Het realiseren van een toekomstvaste en eenduidige data-uitwisseling is niet eenvoudig. In de vorige aflevering heb ik het gehad over de vele betrokken partijen voor de uitwisseling van lab-uitslagen met de apotheek. Het spreekt voor zich dat als er veel partijen betrokken zijn, ook veel systemen onderling via standaarden gekoppeld moeten worden. Binnen de gezondheidszorg zijn er verschillende partijen bezig met het realiseren van standaarden.

Voor dit project gaan we gebruik maken van de Nederlandse Labcode set van Nictiz. Deze set is gebaseerd op internationale standaarden en kan door alle laboratoria geïmplementeerd worden, zodat ze onderling data kunnen uitwisselen en data kunnen delen met aanvragers en apotheken.

Ondanks de standaarden blijft data-uitwisseling een lastig proces. Interpretatieverschillen, misbruik van velden in de systemen uit het verleden en soms gewoon eigenwijsheid van betrokken organisaties of personen, zorgen ervoor dat het niet mogelijk is om systemen zonder goede validatie met elkaar te laten communiceren.

Vandaar dat we het project met Saltro om de laboratoriumresultaten bij apotheken te krijgen eerst in het klein met een aantal apotheken gaan realiseren en pas dan wordt er opgeschaald naar meerdere laboratoria en apotheken. Hoe het hele project er uit ziet, zal ik in een volgende post uit de doeken doen.