Over ProActief-beheer2020-01-08T09:47:27+00:00

Naar ProActief-beheer

‘Naar ProActief-beheer’ zorgt ervoor dat dat functioneel beheerders niet overlopen met meldingen en wijzigingsverzoeken, dat zorgverleners altijd op adequate wijze worden ondersteund in hun informatievoorziening en dat de noodzakelijke innovaties gerealiseerd kunnen worden. Functioneel beheer is ervoor verantwoordelijk dat de informatievoorziening naar de zorg toe goed wordt geregeld. Door de digitale transformatie en de snelheid van de IT-ontwikkelingen vormen zij de belangrijke brugfunctie tussen IT en de Zorg.

Met de functioneel beheerders uit de ziekenhuizen geven we invulling aan de ontwikkeling van deze brugfunctie. Onder de noemer Naar ProActief-beheer ondersteunen wij elkaar bij de organisatie van het functioneel applicatiebeheer en wisselen wij onderling onze kennis uit. Het doel is om als goed geïnformeerd beheerder de proceseigenaren van adequate adviezen te kunnen voorzien. Daarbij verschuift de rol van de afdeling functioneel beheer van ‘cost center’ naar ‘profit center’, door waarde toe te voegen aan het primaire proces van de organisatie. Functioneel beheerders krijgen leukere en betekenisvollere functie binnen het ziekenhuis en zo ontwikkelen wij samen een actieve en bruisende beheerafdeling.

Round Table sessies
De ‘Round Table’ ProActief-beheer is bedoeld om de brug die functioneel (applicatie) beheer vormt tussen zorg en ICT verder te ontwikkelen. Digitale transformatie van de zorg en het steeds complexer wordende EPD, vragen om een optimaal presterende beheersorganisatie. De Round Table is een plek waar kennis kan worden uitgedragen en ervaringen onderling worden gedeeld. Inspiratie opdoen en leren van innovaties van anderen. Deze omzetten naar de eigen organisatie, waarbij ProActief-beheer zich vertaalt naar een functioneel beheer met een grote toegevoegde waarde voor de zorg.

In de Round Table sessies komen beheerders uit ziekenhuizen samen om te spreken over actuele thematiek binnen hun vakgebied. De ene beheerder heeft oplossingen gevonden waar de andere nog dagelijks mee worstelt. Dit kan op technisch- en functioneel gebied zijn, maar natuurlijk ook op het gebied van organisatie en communicatie. Door deelname ontwikkelen we het vakgebied functioneel beheer tot een belangrijke participant in de zorginnovaties.

Bekijk onze Infographic over ProActief Beheer

Download

Vragen, opmerkingen of anderzijds geïntereseerd in ProActief-beheer? Neem dan contact met ons op:

+31 6 50 52 61 25
info@iconhc.nl
Utrechtseweg 129 3702 AC Zeist