april 2020|

Data-uitwisseling in tijden van Corona

Ik zit inmiddels, net als een groot deel van Nederland, al sinds vrijdag de 13e thuis. Vanuit huis kan ik veel zaken regelen voor het project om de resultaten van de laboratoria naar de apotheken te krijgen. Op afstand je steentje bijdragen aan verbetering van de gezondheidszorg is een mooie taak. In de frontlinie staan op dit moment artsen en verpleegkundigen, die zich drie slagen in de rondte werken om voor onze zieken te zorgen. Kort daarachter staan de medewerkers van ziekenhuizen die zorgen voor de schoonmaak, de schone bedden, het eten en de diagnostiek.

Er wordt veel getest en de resultaten moeten snel gedeeld worden. Allereerst intern het ziekenhuis, maar ook met RIVM, huisarts, GGD’s en ik vergeet waarschijnlijk nog een paar partijen. Wat mooi is aan een dergelijke crisissituatie is dat de noodzaak om dit snel te regelen door iedereen ingezien wordt en dat de verschillen die eerst onoverkomelijk leken, ineens verdwenen zijn.

Laat dit een les zijn voor de gehele gezondheidszorg in Nederland. Als het echt nodig is, lukt het: data uitwisselen tussen verschillende systemen kan en het kan snel. Laten we deze structuren in de lucht houden en het de uitwisseling van gegevens blijvend mogelijk maken zodra we de tijd krijgen het netjes en structureel te regelen.

april 2020|

Realisatie van eenheid van taal

Het realiseren van een toekomstvaste en eenduidige data-uitwisseling is niet eenvoudig. In de vorige aflevering heb ik het gehad over de vele betrokken partijen voor de uitwisseling van lab-uitslagen met de apotheek. Het spreekt voor zich dat als er veel partijen betrokken zijn, ook veel systemen onderling via standaarden gekoppeld moeten worden. Binnen de gezondheidszorg zijn er verschillende partijen bezig met het realiseren van standaarden.

Voor dit project gaan we gebruik maken van de Nederlandse Labcode set van Nictiz. Deze set is gebaseerd op internationale standaarden en kan door alle laboratoria geïmplementeerd worden, zodat ze onderling data kunnen uitwisselen en data kunnen delen met aanvragers en apotheken.

Ondanks de standaarden blijft data-uitwisseling een lastig proces. Interpretatieverschillen, misbruik van velden in de systemen uit het verleden en soms gewoon eigenwijsheid van betrokken organisaties of personen, zorgen ervoor dat het niet mogelijk is om systemen zonder goede validatie met elkaar te laten communiceren.

Vandaar dat we het project met Saltro om de laboratoriumresultaten bij apotheken te krijgen eerst in het klein met een aantal apotheken gaan realiseren en pas dan wordt er opgeschaald naar meerdere laboratoria en apotheken. Hoe het hele project er uit ziet, zal ik in een volgende post uit de doeken doen.

maart 2020|

Labuitslagen digitaal naar de stads- en poliapotheek

Het is uiteindelijk gelukt om met alle betrokken partijen te komen tot een eenduidige model voor de uitwisseling van labgegevens met de apotheek. Geen sinecure, gezien het aantal betrokken partijen en de diversiteit aan technologie. Saltro heeft het voortouw in de regio Utrecht genomen om partijen om tafel te krijgen voor een toekomstbestendige oplossing.

Deelnemers waren verschillende (ziekenhuis)laboratoria, XDS-leveranciers, AIS-leveranciers, apothekers, klinisch chemici, beroepsverenigingen, VZVZ en Nictiz. Alle relevante zaken passeerden de revue tijdens de analyses: juridische aspecten, codestelsels, mail- en uitwisselingsprotocollen, technische mogelijkheden en onmogelijkheden

De constructieve houding en bereidwilligheid er samen uit te komen, heeft tot het in de afbeelding getoonde oplossing geleid. Het volledige rapport staat op de site van Nictiz. Daarmee is deze kennis voor iedereen toegankelijk.

Het is de bedoeling dat op termijn deze oplossing zich uitbreidt, zodat ieder laboratorium en apotheek zich hierop aan kan sluiten, onafhankelijk van de regio of het systeem waar het lab of apotheek mee werkt. The proof of the pudding is in the eating: op dit moment heb ik als projectleider de kans gekregen om samen met alle partijen aan te tonen dat het werkt en we de medicatieveiligheid kunnen verhogen via digitale uitwisseling en patiëntveiligheid.

data uitwisseling

Dat de technologie het ons makkelijker maakt om visualisaties te maken, betekent niet dat het makkelijk is om visualisaties te maken.

Werken in de zorg kan leuker en makkelijker met goede ICT-ondersteuning. Met deze gedachte zijn wij dagelijks actief met een grote verscheidenheid aan projecten op het raakvlak van Zorg en ICT. Meer over iCON.